Başkan

Prof. Dr. F. Yesim (GÖKÇE) KUTSAL

Başkan Yardımcısı

Öğr . Gör . Dr. Meltem ŞENGELEN

Genel Sekreter

Prof. Dr. Dilek ASLAN

Veznedar

Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS

Üyeler

Prof. Dr. Nurper ERBERK ÖZEN

Prof. Dr. Altuğ KUT

Prof. Dr. Meral SAYGUN