Tütün Kontrolü konulu açıklama

Tütün Kontrolü konulu açıklama

Türk Tabipleri Birliği ve aralarında Türk Geriatri Derneği'nin de bulunduğu TTB UDEK üyesi dernekler, tütün kontrolüne ilişkin ortak açıklama yaptı. 30 Haziran 2016 günü yapılan açıklamada, düz paket uygulamasının tütün endüstrisi ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri haline geldiği belirtilerek, TBMM'ye bu yönde sunulmuş iki kanun teklifi bulunduğu hatırlatıldı.

TTB ve açıklamada imzası olan kurumların, söz konusu kanun tekliflerinin içeriğini desteklediğine yer verilen açıklamada, TBMM'den de bu düzenlemelerin yasalaşabilmesi yönünde destek istendi.

Açıklamaya ilişkin ayrıntılara
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/tutun-6208.html
adresinden ulaşılabilmektedir.