Türk Geriatri Derneği ve Ankara Tabip Odası 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü ORTAK Basın Bildirisi

Türk Geriatri Derneği ve Ankara Tabip Odası 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü ORTAK Basın Bildirisi


Türk Geriatri Derneği ve Ankara Tabip Odası 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü nedeniyle 30 Eylül 2015 tarihinde ORTAK bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıya Türk Geriatri Derneği adına Başkan Prof. Dr. Yeşim Gökçe-Kutsal, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Dilek Aslan ve Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos; Ankara Tabip Odası adına Başkan Prof. Dr. Çetin Atasoy ve Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Asuman Doğan katıldılar.
Basın bildirisine ulaşmak için tıklayınız...