İşitme Kayıpları Neden Oluşur?

Doç. Dr. Orhan YILMAZ- S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.KBB Kliniği

İnsanda yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma işitme organında da görülür ve işitme duyusu gün geçtikçe zayıflar. Yaşlılığa bağlı olarak gelişen işitme kayıpları tıp dilinde “ Presbiakuzi “ olarak adlandırılırlar. Sık rastlanan bu durumun nedeninde ise çoğunlukla üç olay bulunur.

1- Kulağa giden damarların özelliklerini yitirip artık eskisi gibi kan taşıyamaması.
2- İşitme sinirinin yaşla birlikte özelliğini kaybetmesi.
3- Beyindeki işitme merkezinin özelliğini ve işlevini yitirmesi

İşitme fonksiyonunun yaşla birlikte görevini yerine getirememesi olayında da iki neden olabilir. Psikolojik ve organik nedenler. Örneğin kadınlar bu konuda biraz daha şanslılar çünkü onlarda işitme duyularının azalması erkeklere göre daha ileri yaşlarda başlamaktadır. Yine yapılmış çalışma ve araştırmalarda yaşlılıkla birlikte gelen işitme kaybının önce tiz seslerde ortaya çıktığı ve duyumunun azaldığı ortaya çıkmıştır.

Yine yapılan çalışmalar da işitmenin ailesel olarak da farklılık taşıdığı ve bazı ailelerde daha erken yaşlarda işitme sorunu ortaya çıkabildiği gösterilmiştir. Yaşlının önceki yıllarda yaptığı iş ve meslek de bu tür kayıplarda etkili olabilir. Yıllarca gürültülü ortamlarda çalışmış bir orta yaşlı kişi bile işitme kaybına uğrayabilmektedir.

Çocukluk yıllarında geçirilmiş orta kulak iltihapları veya operasyonları da işitmenin daha kolay yitirilmesine yol açabilir.

Yine önceki yıllarda kullanılan ilaçların bazıları da işitme üzerine etkilidir. Kronik ilaç kullanımı bilinmelidir.

İşitme kaybı uzun sürede yavaş olarak gelişir, hızlı bir kayıp var ise başka durumlar söz konusu olacaktır.

Yaşa bağlı işitme kayıplarında çoğu kez kulak çınlaması da olaya eşlik eder bu nedenle mutlaka ayrıntılı muayene yapılmalı ve multi-disipliner olarak değerlendirilmelidir. Kalp, Nöroloji ve Fizik Tedavi uzmanları tarafından da muayene edilmeli ve tetkikleri yapılmalıdır. Kısaca belirtmek gerekirse yaşlılıkta işitme kayıpları hem işitme merkezinin hem de iletiyi sağlayan sinirlerin fonksiyon kaybından oluştuğu söylenebilir. Ancak bu sorun ayrıntılı bir Kulak Burun Boğaz muayenesi ve işitme ölçümleri yapılarak ortaya çıkarılabilir.

Yaşlının Yakınmaları Nelerdir ?

Yaşlılığa bağlı olan işitme kayıpları 30’ lu yaşların altına kadar inebilir. Tiz sesleri algılama gücü gerçekten de 30 yaşına doğru azalır. Söz konusu kişiler zamanla telefon sesi, kapı zilinin sesi veya açık havada sokakta arabaların sesini net olarak algılayamayabilirler. İşitmenin zayıflama oranı yapısal özellikler, gürültüye maruz kalma, damar sertliği gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak değişir. Sigara ve diğer damar sertliği etkenleri bilinmeli ve ortadan kaldırılmalıdır.

Ayrıca gürültülü yerlerden ve gür sesli konuşan kişilerden çok fazla rahatsızlık duyarlar. En belirgin sorun işitmeden önce konuşmayı ayırt etme yeteneğinin azalmasıdır. Daha sonra ise işitme azlığı ve iletişim sorunlarıdır.

İşitmenin zayıflaması durumunda ‘dudak okuma ‘yeteneği gelişir; konuşan kişinin dudak hareketlerinden onun ne söylediğini anlayabilirler. Ama yaşlı kişilerde bir yandan da görme duyusunun azalması bir yandan da ruhsal zayıflama nedeniyle bu dudak okuma yeteneği de geriler. Dış kulak yolunun serumen bezlerinin aktivitesi nedeniyle Buşon denilen kulak kiri daha fazla görülür, zaten azalmış olan işitme daha da kötüleşir.

Neler Yapılabilir ?

Bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından muayene edildikten sonra kulakta oluşan kir (buşon) varsa bu doktor tarafından temizlenir. Bu uygulama sırasında dış kulak yolunun zedelenmemesi gerekir. Özellikle su ile kulak yıkanması son yıllarda terkedilmiş yerine aspirasyon yada küçük aletler yardımıyla kirin temizlenmesi uygulanır olmuştur.

İşitme kaybı Odyolojik olarak test edilerek değerlendirilmeli ve ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Bu sonuçlara göre yaşlının işitme rehabilitasyonu yapılacaktır.

Bir diğer uygulama Odyometri sonrası yaşlıya en uygun bir işitme cihazının takılmasıdır. İşitme aygıtı yaşlının toplumsal yaşama yeniden dönmesini sağlar. Yaşlı kişi çevresinde olan biteni anlayamama nedeniyle genelde kendini soyutlar ve kabuğuna çekilir. Bu arada KBB uzmanı tarafından kendisine önerilen işitme cihazına da hemen karşı çıkar. Aklında eski teknolojinin büyük ve görenlere özürlü biri imajı veren cihazları vardır. Oysa günümüzde bilgisayar teknolojisi işitme cihazlarını son derece küçük ve işlevli bir konuma getirmiştir. Kulak içine yerleştirilen minik tipler ve ortama göre ayar değiştirilebilen cihazlar artık bu konudaki çekinceleri ortadan kaldırmaktadır.

Yararlanılan başlıca kaynaklar:

1. Yılmaz O. Yaşlılıkta işitmenin zayıflaması. İçinde Sağlıklı yaşlanma ed. Gökçe-Kutsal Y. Öncü basımevi. Ankara 2005. bölüm 18 s 145-149.
2. Çelik O. Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Başboyun cerrahisi. Turgut yayıncılık. Ankara 2002.
3. Koç C. Kulak burun boğaz hastalıkları ve Baş boyun cerrahisi. Güneş kitabevi. Ankara 2003.
4. Yılmaz O. Kulak Hastalıkları. İçinde Temel Geriatri. Ed.Y.Gökçe Kutsal-D.Aslan. Güneş kitabevi. Ankara 2007. bölüm 15.2 s 1283-1286.