1.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi'nin ardından

GERİATRİ 2004 "I. ULUSAL YAŞLI SAĞLIĞI KONGRESİ"

Geriatri Derneği tarafından düzenlenen GERİATRİ 2004 "I. ULUSAL YAŞLI SAĞLIĞI KONGRESİ";7-11 Nisan 2004 tarihlerinde Antalya- Kemer Mirage Park Resort Hotel'de yapıldı.

Kongre; Prof.Dr.Yücel Kanpolat ve TTB Başkanı Dr.Füsun Sayek'in açılış konferansları ile başladı.

"Başarılı ve Üretken Yaşlanma için önce Sağlık" sloganı ile, tıpda "Yaşlı Sağlığı"na ve "Sağlıklı Yaşlanma"ya katkıda bulunan tüm uzmanlık dallarını bir araya getiren bu ilk ulusal kongrede bilimsel kurulu oluşturan 82 öğretim üyesi hekim tarafından 28 konferans, 8 panel ve 3 uydu sempozyum gerçekleştirildi.
Kongre başkanlığını Prof.Dr.Yeşim GÖKÇE-KUTSAL' ın yaptığı kongrenin sekreterleri Doç.Dr.Orhan YILMAZ ve Doç.Dr. Mahir ÖZMEN;

250 nin üzerinde hekimin katıldığı kongrenin açılış töreninde Türk Geriatri Dergisi tarafından düzenlenen 2003 yılı "En İyi Araştırma Yarışması" nı "Yaşlılarda uykuda solunum bozuklukları" konulu araştırmaları ile Prof.Dr.Oğuz Köktürk ve Uzm.Dr.Tansu Ulukavak Çiftçi' nin kazandıklarını belirttiler. Kazanan meslektaşlarımıza ödülleri kongre başkanı Prof.Dr.Yeşim GÖÇKE- KUTSAL tarafından verildi.

Sinevizyon gösterileri ve konserler ile renklenen kongrede Prof.Dr.Tarık Minkari, Dr.Gündüz Tezmen ve mimar-yazar Aydın Boysan ile yapılan sohbet toplantılarına büyük ilgi gösterildi.

Kongre kapsamında sunulan 83 bildiri arasından; "Yaşlının Fiziksel, Finansal Örselenmesi ve İhmali"(P.Keskinoğlu, H. Giray, M. Pıçakçıefe, N. Bigiç, R. Uçku),"Serebrovasküler Atak Sonrası Kognitif Fonksiyon ve Duygu Durum Değişiklikleri"(A. Yalıman, N Eskiyurt, M. Vural, M. Dönmez, F. Çeşme, S. Demirci, N. Bölükbaş, H. Üçgüler) ve "Benign Prostat Hipertrofisi Nedeniyle Prostatektomi Yapılan Hastalarda Cinsel Fonksiyonlar Etkileniyor mu?"(Y. Aslan, A. Tuncel, H.Aksüt, B. Uzun, K. Ağras, A.Atan) başlıklı araştırmalar jüri tarafından ödüle layık bulundu.
Toplantının bilimsel bölümleri dışında meslektaşlarımız çeşitli sosyal iletişim fırsatları buldular.

Toplantı akşamlarında verilen yemekler de eğlence ve nostaljinin yaşandığı anlar oldu.

Kongrenin kapanış töreninde; Geriatri Derneği tarafından düzenlenen "Yaşlanmak Fakat İhtiyarlamamak" konulu fotoğraf yarışmasının, Türk Geriatri Dergisi 2005 yılı "En İyi Araştırma"yarışmasının ve GERİATRİ 2006 "2. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi" nin duyuruları yapılarak yarışma ayrıntıları verildi.