Türk Geriatri Derneği "YAŞLANMA" ve "YAŞLI SAĞLIĞI" konularında dünyanın en önde gelen bilim insanlarını ve araştırmacıları 2 - 6 Nisan 2006 da İstanbul'da bir araya getirdi.

Türk Geriatri Derneği tarafından 02 – 06 Nisan 2006 tarihlerinde
İstanbul Hilton Otel Kongre Merkezi’nde düzenlenen;
GERIATRICS 2006 "INTERNATIONAL CONGRESS OF ELDERLY HEALTH"
(Uluslararası Yaşlı Sağlığı Kongresi)
Türk Geriatri Derneği’nin üyesi olduğu,
Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Birliği

(International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG),
Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği
(Europan Union Geriatric Medicine Society-EUGMS) ve
Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü
(International Institute on Ageing-INIA)
desteği ile gerçekleşti.


36 ülkeden 400 ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşen kongrenin düzenleme kurulu başkanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi-GEBAM müdürü Prof. Dr.Yeşim Gökçe Kutsal, "Yaşlıların çok yönlü sorunları"nın bu uluslararası kongre kapsamında multidisipliner bir yaklaşım ile detaylı olarak tartışıldığını, somut çözüm önerileri üretildiğini ve bu önerilerin topluma yansıtılması için Türk Geriatri Derneği tarafından çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Kongre bilimsel sekreterleri Doç.Dr. Mahir Özmen ve Doç. Dr.Orhan Yılmaz; genç araştırmacıları yaşlı sağlığı ile ilgili konularda çalışmalar yapmak üzere teşvik etmek amacı ile Türk Geriatri Dergisi tarafından düzenlenen geleneksel; "En İyi Araştırma Yarışması" 2005 yılı birincisine ödülünün kongrenin açılış töreninde, kongre kapsamında sunulan en iyi üç bildirinin sahiplerine ise ödüllerinin kongrenin kapanış töreninde verildiğini açıkladılar.
Kongre düzenleme kurulunda; Prof.Dr.Lale Tokgözoğlu (Kardiyoloji), Prof.Dr.Sedat Boyacıoğlu (İç Hastalıkları-Gastroenteroloji), Prof.Dr.Turgay Arınsoy (İç Hastalıkları-Nefroloji), Prof.Dr.Selçuk Bölükbaşı (Ortopedi) , Prof.Dr.Oğuz Güç (Farmakoloji), Prof.Dr.Berna Arda (Deontoloji), Prof.Dr.Ali Kutsal (Kalp ve Damar Cerrahisi), Prof.Dr.Selçuk Palaoğlu (Nöroşirürji), Prof.Dr.Mehmet Beyazova (FTR), Prof.Dr.Semih Keskil (Nöroşirürji), Prof.Dr.Pınar Aydın O’Dwyer (Göz Hastalıkları), Doç. Dr.Dilek Aslan (Halk Sağlığı) yer aldı.

Kongrenin konuk konuşmacıları arasında yer alan öğretim üyelerinden bazıları;

Prof. Alan Walker - Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği - EUGMS Akademik Başkanı - İngiltere
Prof. Alfonso Cruz Jentoft - Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği Başkanı - İspanya
Prof. Renato Maia Guimaraes - Uluslar arası Gerontoloji ve Geriatri Birliği - IAGG Başkanı - Brezilya
Prof. Roger McCarter - Uluslar arası Gerontoloji ve Geriatri Birliği Kuzey Amerika Bölge Başkanı - ABD
Prof. Robert Moulias - Uluslar arası Gerontoloji ve Geriatri Birliği Avrupa Bölge Başkanı - Fransa
Prof. Gloria Gutman - Uluslar arası Gerontoloji ve Geriatri Birliği 2003 - 2005 dönemi Başkanı - Kanada
Prof. Joseph Troisi - Uluslar arası Yaşlanma Enstitüsü Direktörü - INIA - Malta
Prof. Yitshal Berner - Tel Aviv Üniversitesi Geriatri Merkezi Direktörü - İsrail
Prof. Mirko Petrovic - Gent Üniversitesi Geriatri Merkezi Direktörü - Belçika
Prof. Peter Crome - Keele Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı - İngiltere
Prof. Vladislav Bezrukov - Kiev Gerontoloji Enstitüsü Direktörü - Rusya
Prof. Amnon Carmi - Haifa Üniversitesi-Uluslar arası Sağlık, Hukuk ve Etik Merkezi - İsrail
Prof. David T Felson - Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı - ABD
Prof. John Kanis - Sheffield Universitesi, DSÖ ortak çalışma merkezi - İngiltere
Prof. Marius Kraenzlin - Basel Universitesi Tıp Fakültesi - İSVİÇRE
Prof. Ignat Petrov - Bulgar Geriatri ve Gerontoloji Birliği Başkanı - Bulgaristan
Prof. Erich Scahcht - Balgrist Üniversitesi Metabolik Kemik Hastalıkları Ünitesi - İsviçre
Prof. Guy Vanderstraeten - Gent Üniversitesi Tıp Fakültesi Rehabilitasyon Klinik Direktörü - Belçika
Prof. Ulrich Vischer - İsviçre Geriatri Hastanesi Direktörü - İsviçre

Kongre kapsamında yaşlı sağlığı açısından son derece önemli konular olan; yaşlıda depresyon, Alzheimer hastalığı ile ilgili son gelişmeler, osteoporozda yeni tedavi seçenekleri, yaşlanmanın dermatolojik boyutu, Parkinson hastalığında tanı ve tedavi ilkeleri, pratisyen hekimlik açısından geriatri, yaşlılarda klinik dansitometrenin akılcı kullanımı, yaşlılarda kalp yetmezliği, hipertansiyon, aterotrombotik damar hastalığı, vitamin D nin önemi, demansta yeni antipsikotikler, yaşlılarda artrit sorunu, diyabet, osteoartrit bir kıkırdak hastalığı mıdır, yoksa kemik hastalığı mı? ,yaşlılarda peri ve postoperatif sorunlar, yaşlanan adale, yaşlıda nöropatik ağrı, menopozun sistemik etkileri, geriatride farmakoterapi ilkeleri, yaşlılarda diyet ve egzersiz etkileşimi, yaşlılarda düşme ve kırık sorunu, yaşlılarda beslenme, yaşlanan omurgada gibi konular detaylı olarak tartışılırken; yaşlılık döneminde medikososyal gereksinimler, yaşlılarda yaşam kalitesi, 21. yüzyılda geriatri, yaşlanmanın yolları, uzun yaşamın sırları, geriatride alternatif ve tamamlayıcı tedaviler, geriatride teletıp uygulamaları, aktif yaşlanma, her yönü ile yaşlanan kadın ve yaşlanan erkek, yaşlılarda günlük cerrahi uygulamalar, çevre ve yaşlanma gibi konular farklı uzmanlık dallarından katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

Kongre bilimsel sekreterleri Doç. Dr.Mahir Özmen ve Doç.Dr.Orhan Yılmaz; farklı uzmanlık dalları arasında bilimsel bir paylaşım ortamı oluşturmak amacı ile düzenlenecek olan; Geriatri 2008 kongresinin Antalya’da gerçekleşeceğini belirttiler.

Detaylı bilgi için adresler:
Türk Geriatri Dergisi: www.geriatri.org.tr
Bilimsel Sekreterya: mahir@geriatrics2006.org veya orhan@geriatrics2006.org
Organizasyon Sekreteryası: INTERIUM
Dilek Sezer Keleş sezerkeles@interium.com.tr