TÜRK GERİATRİ 2010
"4. ULUSAL YAŞLI SAĞLIĞI KONGRESİ"NİN ARDINDAN...
www.turkgeriatri.org
www.geriatri.org

Türk Geriatri Derneği yaşlı sağlığını korumak, yaşlılık döneminde yaşam kalitesini artırmak, bu süreçte görülen hastalıklara yönelik doğru yaklaşımları geliştirebilmek, sağlık politikalarının doğru bir biçimde belirlenebilmesine katkıda bulunabilmek ve disiplinler arası iletişimi artırabilmek amacıyla konunun bütün bileşenlerinin bir arada olduğu 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi’ni 1-4 Nisan 2010 tarihleri arasında İzmir Crown Plaza Otel’de gerçekleştirmiştir.

Kongreyi uluslararası alandan Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Birliği (International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG), Uluslararası Yaşlanma Enstütüsü (International Institute on Ageing-INIA) ve ayrıca ulusal alandan Pratisyen Hekimlik Derneği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği desteklemiştir.

Kongre kapsamında IAGG, INIA ve EUGMS (Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği) başkanları uluslararası yaklaşımları ve uygulamaları aktarmış ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda da bilgi edinmişlerdir.

Kongrede tıbbın ilgili tüm dallarından ve yaşlılık/yaşlanma sürecine katkı sunan farklı disiplinlerden 15Onin üzerinde konuşmacının kurslar dahil 400’e yaklaşan katılımcıya aktardıkları bilimsel birikimleri aracılığı ile katılımcıların yaşlılık konusundaki bakış açılarını zenginleştirmesi ve yaşlılara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Kongrede yer alan temel konular aşağıda sunulmuştur:

 1. Yaşlılar için önerilen sağlık taramaları
 2. Birinci basamakta yaşlıya yaklaşım
 3. Yaşlanan beş duyu
 4. Yaşlılarda hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği
 5. Periferik damar hastalıkları
 6. Yaşlılarda ağrıya yaklaşım
 7. Nöropatik ağrı
 8. Osteoartritte yeni tedavi seçenekleri
 9. Boyun ve bel ağrılarının ayırıcı tanı ve tedavileri
 10. Yaşlılarda birincil ve ikincil osteoporoza yaklaşım
 11. Yaşlı osteoporozunda tedavi seçenekleri
 12. Yaşlılarda inkontinans
 13. Prostat hastalıkları
 14. Erektil disfonksiyon
 15. Yaşlılarda konstipasyon
 16. Yaşlılarda malabsobsiyon
 17. Yaşlılarda KOAH, solunum yetmezliği ve pulmoner tromboemboli
 18. Yaşlılarda depresyon
 19. Yaşlılarda demanslar
 20. Uyku bozukluğu
 21. Parkinson hastalığı
 22. Yaşlılarda sık görülen nöropatiler
 23. Yaşlılarda immünizasyon
 24. Bası yaraları
 25. Yaşlılık döneminde akılcı ilaç kullanımı
 26. Kırılgan yaşlı
 27. Yaşlılarda yaşam kalitesi
 28. Yaşlılarda tedaviye uyum ve yanıtsızlık sorunu
 29. Yaşlılarda düşme mekanizmaları ve önlenmesi
 30. Geriatrik rehabilitasyon ilkeleri
 31. Yaşlı yoğun bakım hastasına yaklaşım
 32. Sosyal güvenlik sistemleri kapsamındaki yaşlı hastalarımız
 33. Anti aging’de tartışmalı konular
 

Kongre öncesinde hekimlere yönelik "Temel Geriatri Kursu" ve hemşirelere yönelik "Geriatri Hemşireliği Kursu" olarak iki ayrı kurs düzenlenmiştir. Yaşlı sağlığı konusunda temel yaklaşımları kapsayan bu kursların alan çalışanlarının temel gereksinimlerini karşılaması amaçlanmıştır. Türk Geriatri Derneği bu kursları 2006 yılından bu yana farklı zeminlerde düzenlemektedir.

Kongrenin birinci günü Türk Geriatri Derneği’nin yayın organı olan ve yaşlı sağlığına odaklı bilimsel araştırmaları yayınlayan ilk lider dergi olan Türk Geriatri Dergisi tarafından düzenlenen 2009 yılı "En İyi Araştırma Yarışması"nın ödülü verilmiştir. Kongrenin son gününde ise kongreye katılan araştırmacıların sundukları bildiriler arasından seçilerek ödüle değer bulunan üç bildiriye "Bildiri Ödülleri" takdimi yapılmıştır.

Kongre Düzenleme Kurulu