Derneğimizin web sitesine gönderilen sorular doğrultusunda ve derneğin "halk eğitimi etkinlikleri" kapsamında Türk Gerıatri Dernegi üyeleri tarafından hazırlanmaktadır.

EDİTÖRLER:
Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu
Genel Sekreteri Dr. Dilek ASLAN ve
Türk Geriatri Derneği Üyesi Dr. Meltem ŞENGELEN'dir.

SORULARINIZA YANITLAR